Avasküler Nekroz Tedavisi

diz-kemik-iligi-odemi

Diz Kemik İliği Ödemi

Diz Kemik İliği Ödemi

Diz kemik iliği ödemi: Dizin Spontan Osteonekrozu, dizde ağrı, hareket kısıtlılığı bazen diziçi ödem ve şişme ile seyreden çoğu durumda nedeni tam olarak bilinmeyen dizi oluşturan femur kemiğinin dizde eklem yaptığı bölgede kemiğin içinde oluşan kemik iliği ödeminin adıdır.

Diz Kemik İliği Bulguları Nelerdir?

Bu hastalık çoğu zaman nedeni bilinmeyen bir durumdur. MR kullanımının yaygınlaşmasıyla daha fazla tespit edilir olmuştur. Hastalar daha çok dizin iç tarafında dizin önüne doğru yansıyan ve 2-3 haftadır geçmeyen bir ağrı şikayeti ile gelirler. Hareket kısıtlılığı ve üzerine basamama haftalar içinde artar ve sonunda hastalar neredeyse adım atmakta çok zorlanır hale gelirler.

Çoğu zaman hastalık geçiştirilir ve ağrı kesiciler, kremler, fizik tedavi veya hasta tarafından  geleneksel yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılır. Burada ve bu tür şikayetlerde önemli olan bu hastalıktan şüphelenilmesidir. Direk röntgen grafilerinde genel olarak bir anormalliğe rastlanmaz, ancak rutin olarak mutlaka çektirilmelidir. Daha sonra çekilen MR görüntülerinde femur medial kondillerde ve lateral kondillerde kemik iliği ödemi tespit edilir. Çoğu zaman bu ödem tibia üst ucunda da medial tarafta görülebilir.

Diz Kemik İliği Nasıl Tedavi Edilir?

Her şeyden önce hastanın istirahat etmesi ve etkilenen dizini istirahat ettirmesi hayati öneme sahiptir. İstirahat mutlaka evde ve ayak uzatılarak yapılmalı, sadece kişisel ihtiyaçlar için ayağa kalkılmalı ve mümkünse çift koltuk değneği kullanılarak, etkilenen dize neredeyse hiç yük verilmemelidir. İstirahat sağlandıktan sonra, kan sulandırıcı ve pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar verilir ve ödemin çözülmesi beklenir. Burada amaç, kemik canlılığını devam ettirmek ve böylece kemik dokudan beslenen kıkırdak dokunun canlılığını devam ettirmeye çalışmaktır.Bu tedavi 4-6 hafta sürdürülür. 6  hafta sonunda bir kontrol MR ile kemik ödeminin gerileyip gerilemediği tespit edilir.

Cerrahi Tedavisi Var Mıdır?

Eğer 6 haftalık ilaç tedavisi ve istirahat ile kemik iliği ödeminde gerileme olmazsa artroskopik dekompresyon planlanır. Bu ameliyat etkilenen kemik bölgesinde kemik iliğini azaltmak ve olası kemik ölümünü önlemek için kemiğe bir çok ince delik açma şeklinde uygulanır. Bu delikler skopi yani görüntüyü anlık veren cihazlarla ve delikler kıkırdak dokuya kadar ama kıkırdak dokuyu geçmeyecek şekilde uygulanır. Amaç kemik iliği ödeminin neden olduğu yüksek basıncı azaltmaktır.

Cerrahi Sonrası Neler Yapılır?

Hastalar ameliyattan sonraki ertesi gün taburcu edilir. Yine yük vermeyi önleyecek çift koltuk değneği ve yatak istirahati önerilir. Aynı zamanda kan sulandırıcı ve pıhtılaşma önleyici ilaç tedavisine 6 hafta daha devam edilir.

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

femur-basi-avaskuler-nekrozu

Femur Başı Avasküler Nekrozu

Femur Başı Avasküler Nekrozu

Femur Başı Avasküler Nekrozu, kalça eklemininin bir parçası olan femur başının canlılığını kaybetmesi ve sonuçta eklem işlevini görmesini engelleyen pürüzsüz küresel şeklini kaybedip, kalça ekleminde ağrı, hareket kısıtlılığı, ve yürüme bozukluğu ile sonuçlanan bir eklem hastalığıdır. İki kalçayı aynı anda veya biri diğerinden sonra olacak şekilde tutabilir.

Avasküler nekroz hemen tüm eklemlerde oluşabilir, ancak en sık kalça ekleminde görülür.

Hastalığa sebep olan kanıtlanmış bir çok sebep vardır ancak önemli bir kısmında da herhangi bir neden bulunmayabilir. Kanıtlanmış nedenler arasında en sıklıkla, kronik Steroid kullanımı vardır, kronik alkol kullanımı, kan hastalıkları, metabolik hastalıklar, kalçanın maruz kaldığı travmalar yada kırıklar, damar tıkayıcı hastalıklar ve daha bir çok durum bulunmaktadır.

Nasıl Tanınır ve Ne Şikayetlere Sebep Olur?

Hastalık sinsi bir başlangıca sahiptir. Ağrı kasıkta, bacak iç yüzünde ve dize yansıyacak şekilde olabilir ve bir çok hastalıkla rahatlıkla karışır ve bu sebeple tanı gecikmesi çok yaygındır.

Ne kadar erken tanı konulursa hastalığın tedavisi o kadar başarılı olmaktadır, çünkü erken tanı koymak hastalığın ileri safhalarında oluşacak femur başının küresel şeklini kaybetmesini mümkün olduğunca engelleyecektir. Hastalığın tespit edilmesinde Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme yöntemi altın standarttır ve çok kolay tanı koydurur.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Femur başı avasküler nekrozu tedavisinde bir çok yöntem tanımlanmıştır, bunlar arasında,

Yük Vermekte Kısıtlama

Femur Başı Dekompresyonu

Kanlanmayı Arttırıcı İlaçlar

Pıhtılaşma Önleyici İlaçlar

Yüksek Molekül Ağırlıklı Heparinler

Takviye Kıkırdak Preparatları

Trombositten Zengin Plazma PRP

Kök Hücre Uygulamaları

Unutulmaması gereken, yukarıda sayılan uygulamaların tek başına hiç birinin hastalığı iyileştirmede yeterli ve etkin olmadığıdır. Mümkün olduğu kadar erken teşhis, hastalığın tedavisi için en önemli parametredir.

Bizim uyguladığımız yöntem, yukarıdaki tekniklerin bir kombinasyonudur ve çoğu hastada etkilidir. Ancak, tüm bu yöntemlerin etkinliğine rağmen, en önemli ve dikkat edilmesi gereken etkilenmiş taraf kalça eklemine yüklenmeyi mümkün olduğunca azaltmaktır, bu da tedavi süresince tek yada çift koltuk değneği ile hareket etmeyi içerir. Hastalığın tedavi olması için, tüm tedavi süreci  boyunca olmazsa olmaz şart yük vermeyi mutlak azaltmaktır.

Biz bu uygulamayı,öncelikle kalça eklemine kanlanmayı arttırmak ve canlılığın devamını sağlamak için  5 günlük bir zaman diliminde yapıyoruz ve 5. Günde etkilenen kalçaya dekompresyon ameliyatı yapıp ertesi gün koltuk değneği ile yük vermesini kısıtlıyarak taburcu ediyoruz. Daha sonrasında aylık kontrollerle kalça ekleminin canlılığı ve ağrı, hareket açıklığı kontrolleri yapılıyor. 3 ay sonunda MR kontrollerinde canlılık yeterli ise hastanın yük vermesini kademeli bir şekilde arttırıyoruz.

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

diz-avaskuler-nekroz-cerrahisi

Diz Avasküler Nekroz Cerrahisi

Diz Avasküler Nekroz Cerrahisi

Diz avasküler nekroz cerrahisi: Her eklemde olduğu gibi diz ekleminde de avasküler nekroz gelişebilir. Avasküler nekroz aslında, hastalığın, yani eklemi oluşturan kemiklerin canlılığını kaybetmesi durumunun son safhasıdır. Bu durum kademe kademe ilerler. Amaç bu son safhaya gelmeden tanı koyup bir an önce tedaviye başlamaktır. Ancak dizde gelişen avasküler nekroz diğer eklemlerde gelişenlerden daha yavaş seyirli ve daha az kötü iz bırakıcı olabilir.

Dizde gelişen avaküler nekrozunun, uzun süreli kortizon kullanımı, travma, damar hastalıkları, vb gibi bir çok sebebi olabilir. Ancak çoğunun sebebi bilinmemektedir. Bu yüzden son yıllarda  ‘’SPONK’’ (SPONTANEOUS OSTEONECROSIS OF THE KNEE) yani ‘’Dizin Kendiliğinden Avasküler Nekrozu’’  adında yeniden tanımlanmaya çalışılmış ve bu şekilde adlandırılmaya başlanmıştır.

Avasküler nekrozun sebebi bilinse de bilinmese de tedavi hemen hemen aynı tarzdadır. Biz tüm avsküler nekrozların tedavisinde KOMBİNE YÖNTEMİ uyguluyoruz. Bu yöntemin içinde; eklemi oluşturan kemik gözeneklerindeki basıncı azaltmak için yapılan dekompresyon ameliyatı ile birlikte kanlanmayı arttırıcı ve pıhtılaşmayı azaltıcı ilaçları bir kombinasyonu şeklinde kullanıyoruz. Burada ki amaç mümkün olduğunca eklemi oluşturan kemiklerin canlılığını korumak dolayısıyla kıkırdağın beslenmesini koruyup eklem deformasyonu ve kireçlenmesinin önüne geçmektir.

Tüm tedavi yaklaşık 5 gün hastane yatışı gerektirmektedir ve uygulanan kapalı dekompresyon ameliyatı nedeniyle hastaların en az 1 ay direk yük vermeleri kısıtlanmaktadır. Koltuk değneğiyle kontrollü bir yürüyüşe izin verilmektedir. Hastanede kalış süreci boyunca ve sonrasında eklem hareketleri aralıksız devam ettirilmeli ve ekleme etki eden kaslar güçlü tutulmaya çalışılmalıdır.

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

bilek-kemikleri-cerrahisi

Bilek Kemikleri Cerrahisi

Bilek Kemikleri Cerrahisi Avasküler Nekrozu

Bilek kemikleri cerrahisi: El bilek kemiklerinde nadiren de olsa avsküler nekroz gelişebilir. Tekrarlayan travmalar, kırıklar, kan hastalıkları, damar hastalıkları nedeniyle olabilir. Büyük kısmının ise nedeni saptanamamakta dır. Sıklıkla Scaphoid kemik ve Lunate kemik avasküler nekrozları görülmektedir. İki kemikte diğer el bilek kemiklerine göre ilk sırada ve göreceli olarak kanla beslenmeleri diğer el bilek kemiklerine göre azdır ve el ve el bileği arasında en çok yüke maruz kalan kemiklerdir.

Avasküler nekroz varlığında ameliyat kaçınılmazdır ve mutlaka yapılmalıdır. Bu kemiklerin canlılıklarını kaybetmesi durumunda el bileğinde uzun süren ağrılar şekil bozuklukları kaçınılmazdır.

Ameliyat ile kanlanması bozulan kemik içerisine, kişinin kendi leğen kemiği üst bölgesinden alınan kemik aşısı uygun teknikle yerleştirilir ve tutturulur. Daha sonra el bileği alçı yada atellerle uygun pozisyonda hareketsiz hale getirilir. Böylece canlılığını kaybetmiş kemiğin tekrardan kan akımına kavuşup canlı ve işlevsel hale gelmesi amaçlanır.

Yaklaşık 4-6 hafta hareketsizleştirilen el bileği hemen sonrasında egzersiz programına alınır ve kemiğin canlılığı MR görüntüleriyle kontrol edilir. Canlılık devam ediyorsa el bileği egzersizleri kademeli olarak arttırılır ve kişinin bağımsız yük taşıyıp günlük işlerini ve aktivitelerini yapması sağlanır.

 

ayak ve parmak protez ameliyatları

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

Halluks valgus hastalığı nedir?

Halluks Valgus Hastalığı

Halluks Valgus Hastalığı Nedir? Halluks Valgus Hastalığı: Ayakta kemik çıkıntısı olarak da bilinen ve erkeklere …

Ön çapraz bağ nedir

Ön Çapraz Bağ Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Ön Çapraz Bağ Nedir? Ön Çapraz Bağ Nedir? Diz Ekleminin stabilitesi ve hareketi için en önemli yapılardan biridir. …

kikirdak-doku

Kıkırdak Doku

Kıkırdak(Kartilaj) Doku Nedir? Kıkırdak yapısı ve işlevi düşünüldüğünde çok özel ve işlevsel bir dokudur. …