Etiket: <span>diz problemleri</span>

diz-kemik-iligi-odemi

Diz Kemik İliği Ödemi

Diz Kemik İliği Ödemi

Diz kemik iliği ödemi: Dizin Spontan Osteonekrozu, dizde ağrı, hareket kısıtlılığı bazen diziçi ödem ve şişme ile seyreden çoğu durumda nedeni tam olarak bilinmeyen dizi oluşturan femur kemiğinin dizde eklem yaptığı bölgede kemiğin içinde oluşan kemik iliği ödeminin adıdır.

Diz Kemik İliği Bulguları Nelerdir?

Bu hastalık çoğu zaman nedeni bilinmeyen bir durumdur. MR kullanımının yaygınlaşmasıyla daha fazla tespit edilir olmuştur. Hastalar daha çok dizin iç tarafında dizin önüne doğru yansıyan ve 2-3 haftadır geçmeyen bir ağrı şikayeti ile gelirler. Hareket kısıtlılığı ve üzerine basamama haftalar içinde artar ve sonunda hastalar neredeyse adım atmakta çok zorlanır hale gelirler.

Çoğu zaman hastalık geçiştirilir ve ağrı kesiciler, kremler, fizik tedavi veya hasta tarafından  geleneksel yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılır. Burada ve bu tür şikayetlerde önemli olan bu hastalıktan şüphelenilmesidir. Direk röntgen grafilerinde genel olarak bir anormalliğe rastlanmaz, ancak rutin olarak mutlaka çektirilmelidir. Daha sonra çekilen MR görüntülerinde femur medial kondillerde ve lateral kondillerde kemik iliği ödemi tespit edilir. Çoğu zaman bu ödem tibia üst ucunda da medial tarafta görülebilir.

Diz Kemik İliği Nasıl Tedavi Edilir?

Her şeyden önce hastanın istirahat etmesi ve etkilenen dizini istirahat ettirmesi hayati öneme sahiptir. İstirahat mutlaka evde ve ayak uzatılarak yapılmalı, sadece kişisel ihtiyaçlar için ayağa kalkılmalı ve mümkünse çift koltuk değneği kullanılarak, etkilenen dize neredeyse hiç yük verilmemelidir. İstirahat sağlandıktan sonra, kan sulandırıcı ve pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar verilir ve ödemin çözülmesi beklenir. Burada amaç, kemik canlılığını devam ettirmek ve böylece kemik dokudan beslenen kıkırdak dokunun canlılığını devam ettirmeye çalışmaktır.Bu tedavi 4-6 hafta sürdürülür. 6  hafta sonunda bir kontrol MR ile kemik ödeminin gerileyip gerilemediği tespit edilir.

Cerrahi Tedavisi Var Mıdır?

Eğer 6 haftalık ilaç tedavisi ve istirahat ile kemik iliği ödeminde gerileme olmazsa artroskopik dekompresyon planlanır. Bu ameliyat etkilenen kemik bölgesinde kemik iliğini azaltmak ve olası kemik ölümünü önlemek için kemiğe bir çok ince delik açma şeklinde uygulanır. Bu delikler skopi yani görüntüyü anlık veren cihazlarla ve delikler kıkırdak dokuya kadar ama kıkırdak dokuyu geçmeyecek şekilde uygulanır. Amaç kemik iliği ödeminin neden olduğu yüksek basıncı azaltmaktır.

Cerrahi Sonrası Neler Yapılır?

Hastalar ameliyattan sonraki ertesi gün taburcu edilir. Yine yük vermeyi önleyecek çift koltuk değneği ve yatak istirahati önerilir. Aynı zamanda kan sulandırıcı ve pıhtılaşma önleyici ilaç tedavisine 6 hafta daha devam edilir.

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

diz-avaskuler-nekroz-cerrahisi

Diz Avasküler Nekroz Cerrahisi

Diz Avasküler Nekroz Cerrahisi

Diz avasküler nekroz cerrahisi: Her eklemde olduğu gibi diz ekleminde de avasküler nekroz gelişebilir. Avasküler nekroz aslında, hastalığın, yani eklemi oluşturan kemiklerin canlılığını kaybetmesi durumunun son safhasıdır. Bu durum kademe kademe ilerler. Amaç bu son safhaya gelmeden tanı koyup bir an önce tedaviye başlamaktır. Ancak dizde gelişen avasküler nekroz diğer eklemlerde gelişenlerden daha yavaş seyirli ve daha az kötü iz bırakıcı olabilir.

Dizde gelişen avaküler nekrozunun, uzun süreli kortizon kullanımı, travma, damar hastalıkları, vb gibi bir çok sebebi olabilir. Ancak çoğunun sebebi bilinmemektedir. Bu yüzden son yıllarda  ‘’SPONK’’ (SPONTANEOUS OSTEONECROSIS OF THE KNEE) yani ‘’Dizin Kendiliğinden Avasküler Nekrozu’’  adında yeniden tanımlanmaya çalışılmış ve bu şekilde adlandırılmaya başlanmıştır.

Avasküler nekrozun sebebi bilinse de bilinmese de tedavi hemen hemen aynı tarzdadır. Biz tüm avsküler nekrozların tedavisinde KOMBİNE YÖNTEMİ uyguluyoruz. Bu yöntemin içinde; eklemi oluşturan kemik gözeneklerindeki basıncı azaltmak için yapılan dekompresyon ameliyatı ile birlikte kanlanmayı arttırıcı ve pıhtılaşmayı azaltıcı ilaçları bir kombinasyonu şeklinde kullanıyoruz. Burada ki amaç mümkün olduğunca eklemi oluşturan kemiklerin canlılığını korumak dolayısıyla kıkırdağın beslenmesini koruyup eklem deformasyonu ve kireçlenmesinin önüne geçmektir.

Tüm tedavi yaklaşık 5 gün hastane yatışı gerektirmektedir ve uygulanan kapalı dekompresyon ameliyatı nedeniyle hastaların en az 1 ay direk yük vermeleri kısıtlanmaktadır. Koltuk değneğiyle kontrollü bir yürüyüşe izin verilmektedir. Hastanede kalış süreci boyunca ve sonrasında eklem hareketleri aralıksız devam ettirilmeli ve ekleme etki eden kaslar güçlü tutulmaya çalışılmalıdır.

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

Artroskopik Mikrokırık Yöntemi

Artroskopik Mikrokırık Yöntemi

Artroskopik Mikrokırık Yöntemi

Artroskopik Mikrokırık Yöntemi Nedir ve Nasıl Etkili Olur?

Artroskopik Mikrokırık Yöntemi, yöntemin adının çağrıştırdığı gibi bir kırık oluşturma işlemi değildir, sadece özel olarak hazırlanmış delici, ince aletlerle hasarlı kıkırdak bölgesinde çok ince ve çok sayıda  delikler oluşturma işlemidir. Bu oluşturulan deliklerin kıkırdağın altındaki kan dolaşımı bulunan kemiğe kadar ulaşması lazımdır çünkü böylece kemik iliğinin ve oluşan mikro travmanın kıkırdak oluşturacağı ve böylece hasarlı bölgeyi kıkırdakla dolduracağı düşünülür.

Artroskopik Mikrokırık Yöntemi Nasıl ve Kimlere Uygulanır

Bu operasyon da artroskopik olarak gerçekleştirilir ve hastanın kısa zamanda günlük hayata dönmesi amaçlanır. Hastaların tam yük vermesine, artroskopi sırasında oluşturulan mikrokırıklar hasar görebileceğinden 1 ay süre ile izin verilmez ve daha sonra kontrollü olarak yük verme zaman içerisinde arttırılarak izin verilir, yine kas gücü kaybına engel olmak için kontrollü bir şekilde egzersiz başlanır. Hastanede kalış süresi 1 gecedir.

Bu yöntem, göreceli olarak kıkırdak hasarı çok yaygın olmayan ve daha erken yaştaki  hastalar için daha iyi sonuçlar vermektedir.

Etkinliği Nedir ve Ne Kadar Fayda Sağlayabilir?

Mikro kırık yöntemi bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış bir kıkırdak tamir yöntemidir. Ancak bu teknikte yeni oluşan kıkırdak orijinal hyalen kıkırdak değil, fibro-elastik  kıkırdak denen başka bir tür kıkırdaktır. Fibroelastik kıkırdak, yok olmuş kıkırdak yerine geçerek ağrıyı ortadan kaldırır, eklem hareket açıklığını arttırır, sürtünmeyi önler, yürüme mesafesini arttırır.

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

menisküs ameliyatı

Artroskopik Menisküs Cerrahisi

Menisküs Ameliyatı ve Menisküs Tamiri

Menisküs Ameliyatı, menisküsler diz eklemi için çok önemli işlevleri olan anatomik yapılardır ve dizin tüm yüklenmelerinde ağırlığı göğüsleyen ve yumuşatan bir iş görürler. Aynı zamanda diz kıkırdağının korunmasını sağlayan en önemli yapılardır.

Hem iç hem dış menisküs yırtılabilir, ancak pratikte iç menisküs yırtıkları daha sık olarak görülmektedir.

İki tip menisküs yırtığı vardır; birincisi, yaşı daha erken olanlarda oluşan ani yırtıklar, ikincisi, yaşın ilerlemesiyle yıllar içerisinde oluşan yıpranmaya bağlı yırtıklar. Her ikisinin de tedavisi artroskopik cerrahi ile menisküsleri almak ya da tamir etmektir. Ancak, yıpranmaya bağlı yırtıkların tedavisinde, ek olarak kıkırdak hasarı da gelişmiş olabileceğinden cerrahiden önce başka tedaviler denenmeli eğer geçmezse o zaman artroskopik cerrahi yapılmalıdır. Ani oluşan yırtıklarda ise iyi bir muayeneden sonra genellikle artroskopik cerrahi uygulanır ve eğer uygunsa menisküs dikilir yani tamir edilir, değilse alınır. Her iki durumda da amaç, genç hastada bu yöntemle kıkırdağın hasar görmesini engellemektir.

Menisküs ameliyatı sonrası tedavi yöntemi

Hastanede kalış süresi genelde 1 gecedir ve ameliyat 30-45 dk sürer. Eğer menisküs dikilmemişse hastanın ertesi gün hemen ayağa kalkıp diz egzersizlerine başlaması sağlanır. Eğer menisküs dikilmişse, yani tamir edilmişse, dikilen menisküs yük vermenin ağırlığına dayanamayacağı için 1 ay süresince ameliyat edilen bacağa yük verdirilmez ancak yine de diz kaslarını güçlendirici egzersizler hemen başlanır. Çünkü hareket etmeyen bir eklem kas gücünü çabucak kaybeder.

Genel olarak hastalar 1 ay sonra günlük aktivitelerine veya spor yapmaya ağrısız ve kısıtlama olmaksızın devam ederler. Bu süre yapılan artroskopik cerrahideki, menisküslerin dikilip dikilmemesi ile biraz farklılık gösterebilir.

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

Halluks valgus hastalığı nedir?

Halluks Valgus Hastalığı

Halluks Valgus Hastalığı Nedir? Halluks Valgus Hastalığı: Ayakta kemik çıkıntısı olarak da bilinen ve erkeklere …

Ön çapraz bağ nedir

Ön Çapraz Bağ Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Ön Çapraz Bağ Nedir? Ön Çapraz Bağ Nedir? Diz Ekleminin stabilitesi ve hareketi için en önemli yapılardan biridir. …

kikirdak-doku

Kıkırdak Doku

Kıkırdak(Kartilaj) Doku Nedir? Kıkırdak yapısı ve işlevi düşünüldüğünde çok özel ve işlevsel bir dokudur. …