Etiket: <span>ortopedi</span>

diz-kemik-iligi-odemi

Diz Kemik İliği Ödemi

Diz Kemik İliği Ödemi

Diz kemik iliği ödemi: Dizin Spontan Osteonekrozu, dizde ağrı, hareket kısıtlılığı bazen diziçi ödem ve şişme ile seyreden çoğu durumda nedeni tam olarak bilinmeyen dizi oluşturan femur kemiğinin dizde eklem yaptığı bölgede kemiğin içinde oluşan kemik iliği ödeminin adıdır.

Diz Kemik İliği Bulguları Nelerdir?

Bu hastalık çoğu zaman nedeni bilinmeyen bir durumdur. MR kullanımının yaygınlaşmasıyla daha fazla tespit edilir olmuştur. Hastalar daha çok dizin iç tarafında dizin önüne doğru yansıyan ve 2-3 haftadır geçmeyen bir ağrı şikayeti ile gelirler. Hareket kısıtlılığı ve üzerine basamama haftalar içinde artar ve sonunda hastalar neredeyse adım atmakta çok zorlanır hale gelirler.

Çoğu zaman hastalık geçiştirilir ve ağrı kesiciler, kremler, fizik tedavi veya hasta tarafından  geleneksel yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılır. Burada ve bu tür şikayetlerde önemli olan bu hastalıktan şüphelenilmesidir. Direk röntgen grafilerinde genel olarak bir anormalliğe rastlanmaz, ancak rutin olarak mutlaka çektirilmelidir. Daha sonra çekilen MR görüntülerinde femur medial kondillerde ve lateral kondillerde kemik iliği ödemi tespit edilir. Çoğu zaman bu ödem tibia üst ucunda da medial tarafta görülebilir.

Diz Kemik İliği Nasıl Tedavi Edilir?

Her şeyden önce hastanın istirahat etmesi ve etkilenen dizini istirahat ettirmesi hayati öneme sahiptir. İstirahat mutlaka evde ve ayak uzatılarak yapılmalı, sadece kişisel ihtiyaçlar için ayağa kalkılmalı ve mümkünse çift koltuk değneği kullanılarak, etkilenen dize neredeyse hiç yük verilmemelidir. İstirahat sağlandıktan sonra, kan sulandırıcı ve pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar verilir ve ödemin çözülmesi beklenir. Burada amaç, kemik canlılığını devam ettirmek ve böylece kemik dokudan beslenen kıkırdak dokunun canlılığını devam ettirmeye çalışmaktır.Bu tedavi 4-6 hafta sürdürülür. 6  hafta sonunda bir kontrol MR ile kemik ödeminin gerileyip gerilemediği tespit edilir.

Cerrahi Tedavisi Var Mıdır?

Eğer 6 haftalık ilaç tedavisi ve istirahat ile kemik iliği ödeminde gerileme olmazsa artroskopik dekompresyon planlanır. Bu ameliyat etkilenen kemik bölgesinde kemik iliğini azaltmak ve olası kemik ölümünü önlemek için kemiğe bir çok ince delik açma şeklinde uygulanır. Bu delikler skopi yani görüntüyü anlık veren cihazlarla ve delikler kıkırdak dokuya kadar ama kıkırdak dokuyu geçmeyecek şekilde uygulanır. Amaç kemik iliği ödeminin neden olduğu yüksek basıncı azaltmaktır.

Cerrahi Sonrası Neler Yapılır?

Hastalar ameliyattan sonraki ertesi gün taburcu edilir. Yine yük vermeyi önleyecek çift koltuk değneği ve yatak istirahati önerilir. Aynı zamanda kan sulandırıcı ve pıhtılaşma önleyici ilaç tedavisine 6 hafta daha devam edilir.

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

travma

Travma Nedir

TRAVMA NEDİR?

Travma Kaza ,düşme ,çarpma gibi daha birçok sebeple vücudun fiziksel bütünlüğünün kısmi veya tam olarak bozulması demektir. Bizim buradaki konumuz fiziksel travmalardır.Fiziksel travmaların içinde de kemik ,eklem, bağlar ve tendonlara etki eden yaralanmalardır.

KIRIK NEDİR?

Herhangi bir fiziksel travma ya da metabolik bozukluk nedeniyle kemik bütünlüğünün bozulmasıdır.

EKLEM İÇİ KIRIK NEDİR?

Oluşan kırığın eklem bölgesinin içine uzanıp tedavi edilmediği zaman eklem hareketlerine engel olabilecek ya da kısıtlayabilecek kırıklar için kullanılan bir tanımlamadır.Eklem hareketlerinin mükemmel bir uyum içerisinde olması için eklem içi kırıklar çok dikkatli bir şekilde tedavi ve takip edilmelidir.

EKLEMİ İLGİLENDİRMEYEN KIRIK NEDİR?

Kemik gövdesinde herhangi bir yerde eklem içine uzanım göstermeyen kırıklara denir. Uzun ,kısa ,yassı tüm kemiklerde oluşabilir.Ameliyatla ya da alçı yapılarak tedavi edilebilir.

ÇOCUK KIRIKLARI NEDİR?

Çocuk kemiklerinin yapısındaki kalın periost  (yani kemik zarı) nedeniyle  çok çabuk kaynama potansiyeli olan kırıklardır.Kemik bütünlüğü çok bozulmaz. Genel olarak kapalı düzeltme ve alçı ile tedavi edilirler.

ÇOCUK KIRIĞI AMELİYATLARINDA KULLANILAN MALZEMELER DAHA SONRA ÇIKARTILIR MI?

Çocukların büyüme potansiyelleri olduğu için eğer oluşan kırıklarda ameliyat yapılıp dışarıdan herhangi bir malzeme kemiğe uygulanmışsa en fazla 1 sene sonra çıkartılmalıdır.Çocuk kemiği büyüyüp uzayacağı için kullanılan metaryaller eğer çıkarılmazlarsa probleme sebep olabilir.Bu yüzden çıkarılması uygundur.

KIRIKLARDA KULLANILAN MALZEMELERİN İÇERİĞİ NEDİR VE NEYDEN YAPILIR?

Genel olarak kullanılan malzemeler içerinde ; yüksek teknolojili çelik ,titanyum alaşımları ,kobalt alaşımları, sert karbon alaşımları gibi kemikle ya da vücutla hiçbir iletişime girmeyen malzemeler sayılabilir.

ERİŞKİNLERDE AMELİYATTA KULLANILAN MALZEMELER SONRADAN ÇIKARILMALI MIDIR?

Erişkinlerin büyüme potansiyeli olmadığı için ameliyatta kullanılan malzemelerin çıkarılması mutlaka gerekli değildir.Ancak herhangi bir problem varlığında örneğin enfeksiyon,cilt üzerinden görünür hale gelme ya da eklem hareketlerini bozma potansiyeli olan ameliyat malzemelerinin ameliyattan en az 1 sene sonra çıkarılması uygundur.

 

KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRIKLARI NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çocuklardaki köprücük kemiği kırıklarının hemen tümü kol askısı ya da bandajla tedavi edilebilir. Erişkindeki köprücük kemiği kırıklarının parçalı olmayan çok şekil bozukluğuna sebep olmayacak olan ayrılmamış kırıkları sekiz (8) bandajı ya da kol askısıyla tedavi edilirken parçalı çok fazla ayrışmış kozmetik olarak kötü bir görüntü verebilecek kırıkları ameliyat edilerek tedavi edilir.

OMUZ EKLEMİ VE HUMERUS KIRIKLARI NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Eklemi ilgilendiren humerus kırıkları genel olarak ameliyatla tedavi edilir.Eğer eklemi ilgilendiren kırık parçalı değil ve çok ayrışmamışsa yani eklem uyumunu bozmuyorsa kol askısı ya da kol bandajıyla tedavi edilebilir.Humerus kemiğinin dirseğe yakın bölgesindeki ya da ortasındaki kırıklar genel olarak ameliyatla tedavi edilir.

DİRSEK BÖLGESİ KIRIKLARI NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çocuk dirsek kırıkları eklemi ilgilendiren kırıklar olduğundan genel olarak ameliyatla tedavi edilir.Erişkin dirsek kırıkları sıklıkla ameliyatla tedavi edilir.

RADİUS BAŞI VE BOYNU KIRIKLARI  NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Radius başı dirsek ekleminin içinde olmasına rağmen el bilek ve ön kol hareketleri için çok önemlidir.Çocuk kırıklarında genel olarak alçı atelle tedavi edilir. Ameliyatları nadirdir. Erişkin kırıklarında parçalı ve kaymışsa mutlaka ameliyat edilmelidir. Eğer ameliyat edilmezse ve yanlış kaynarsa ciddi hareket kısıtlılığına sebep olur.

DADI DİRSEĞİ NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Genelde 0-3 yaş çocuklarda annesi ya da bakıcısı tarafından elinden tutulup yürürken istemeden çocuğun elinin fazla çekilmesi sebebiyle radius başının dirsek eklemindeki yerinden çıkmasıyla oluşan ağrılı bir durumdur.Çoğunlukla çocuk kolunu ve dirseğini hareket ettirdiği anda yerine kendiliğinden oturur.Diğer durumlarda doktor tarafından basit bir müdahale ile kolayca yerine oturtulur.Çocuğun ileriki hayatında probleme sebep olmaz.

ÖN KOL (RADİUS-ULNA) KIRIKLARI NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çocuk ön kol kırıklarının çoğu kapalı redüksiyon ve alçı ile tedavi edilir.Bir kısmı fonksiyon kaybı olmaması için ameliyat edilmelidir.Erişkin ön kol kırıklarının hemen tümü ameliyatla tedavi edilir.

EL BİLEK KIRIKLARI NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çocuk el bilek kırıklarının büyük bir çoğunluğu kapalı düzeltme ve alçı ile tedavi edilir. Erişkin el bilek kırıklarının büyük çoğunluğu kapalı düzeltme ve alçı ile tedavi edilirken bir kısmı ameliyatla düzeltilir.

ÇOCUKLARLARDAKİ BÜYÜME PLAĞI (EPİFİZ) KAYMASI NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Büyüme plağı özellikle yaşı küçük çocuklarda hayati öneme sahiptir. Kırık ya da kayma durumunda mutlaka ameliyatla ya da kapalı düzeltme ile düzeltilmeli ve tam olarak tamir edilmelidir.

KIRIKLARDA KAPALI PİNLEME NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Bazı açılanmamış çok parçalı olmayan ve kapalı düzeltilebilen kırıklarda anlık görüntü  veren  röntgen cihazı kullanılarak tıbbi esnek teller kullanılarak kırık aralığı ameliyatla açılmadan ve kanatmadan kırıkların tutturulması tekniğidir.

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

eklem-koruyucu-cerrahi

Eklem Koruyucu Tedavi

Eklem Koruyucu Tedavi

Eklem Koruyucu Tedavi terimi, vücudumuzun kendi kendini tamir edebilme  konusunda doğal bir yeteneği olduğunu ve bu kendi kendini tamir edebilme yeteneğinin bazı destekleyici tekniklerle güçlendirilip, kişinin kendi doğal eklemlerinin olabildiğince işlevsel olarak korunması demektir.

Burada anlatılmak istenen eklem tedavi sürecinde tedavi tekniklerinin minimalden komplikeye, noninvaziv den invaziv cerrahiye doğru bir spekturum içerisinde basamak basamak ve her basmakta ilgili eklemi yeniden değerlendirerek  tedaviye bu şekilde yön vermektir.

Amaç, her şartta, ameliyatsız yada ameliyatla, ilaçsız yada ilaçlar yardımıyla, kısaca tedavi tekniğinden bağımsız olarak ,bilimsel tekniklerle,olabildiğince, İŞLEVSEL ve DOĞAL,ASIL EKLEMİ KORUMAKTIR.

 

NEYİ İFADE ETMEZ VE İÇERMEZ?

 Eklem Koruyucu Tedavi

 •               Ameliyatsız tedavi değildir
 •               İlaçsız tedavi değildir
 •               Fizyoterapi olmadan tedavi değildir
 •               Geleneksel yada Bitkisel tedavi yöntemleri değildir
 •               Eklemi hareketsiz kılan bir tedavi yöntemi değildir.

Neyi İfade Eder?

 • Hasta için uygun olan tedaviyi seçmeyi
 • Bu seçimi yaparken eklemi en fazla korumayı
 • Temeli eklem hareketi arttırmak düşüncesiyle hareket etmeyi
 • Bilimsel Etkinliği kanıtlanmış tedavi yöntemlerini uygulamayı
 • Bütün hareket sistemini bir bütün olarak ele almayı
 • Hareketi, sadece bir eklemin değil, vücudun birlikte bir işlevi ve gereksinimi olduğunu anlamayı

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

prp-nedir

PRP Nedir

PRP-Trombositten Zengin Plazma Tedavisi

Platelet Rich Plasma Türkçe adıyla, Plateletten yani Trombositten Zengin Plazma. Kabaca Kişiden alınan venöz kanın santrifüj cihazında işlemden geçirildikten sonra Trombositten zengin kısmının alınıp medikal amaçlı kullanılması şeklinde tarif edilebilir.

Nasıl Elde Edilir?

Neden Eritrositler, Lökositler yani akyuvar ve alyuvarlar değil de Trombositler? Bir çok nedeni var aslında, ama en önemlisi trombositlerin içeriğindeki bir çok büyüme faktörü, pıhtılaşma faktörleri  ve tamir edici faktörler ve diğer mediator dediğimiz vücudun neredeyse tüm dokularını tamir etme potansiyeli olan bu trombosit içerikleri. Ve ikinci soru; neden ve nasıl  zenginleştiriliyor? Aslında zenginleştirmeden kasıt birim volumdeki trombosit sayısını arttırmak  ve bunun yolu da alınan kanı, pıhtılaşmasını engellemek için koruduktan sonra santrifüj cihazına koyup ortalama 4000-5000 devir/dakika  merkezkaç kuvveti etkisine maruz bırakıp tüm kan elemanlarının tüp içerisinde kendi özgül ağırlıklarına göre sıralanmasını beklemek sonra da işimize yarayacak trombositlerin biriktiği kısmı steril bir şekilde almak.

Nasıl Etkiler ve Hangi Hasarları Tamir Edebilir?

Trombositle kan dolaşımıyla vücudun en ücra köşelerine bile taşınırlar, ve bir kanama veya dolaşımda bir aksama oluştuğunda hemen o bölge de birikip hasarı kapatıp damar bütünlüğünü ve yarayı tamir etmeye başlarlar. İşte bu tamir işini, içeriklerini o bölgeye boşaltarak sağlarlar. Bu kimyasal maddeler içerisinde Büyüme Faktörleri, Damar Onarıcı Faktörler, Doku Tamir Edici Faktörler gibi birçok farklı etkide maddeler vardır. Trombositlerden salınan bu faktörlerden bir çok alanda faydalanıldığı gibi, Ortopedi ve Spor Hekimliğinde de faydalanılır.

PRP uygulaması mucizevi bir tedavi şekli değildir ancak uygun patolojilerde eğer uygun hastalara uygun dozlarda uygulanırsa etkinliği yüksek bir yardımcı tedavi yöntemidir.

Eklem kıkırdağını korumak, kıkırdağı yenilemek ve eklemlerde ağrıyı azaltmak amacıyla uygun hastalarda (Evre I-II Eklem Dejenerasyonlarında)  kullanılabilir ve bu konudaki etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Genelde eklem aralığına 1 hf arayla 3 doz uygulanır.

Eklemlerin çevresindeki  bağ, kiriş, kas yaralanmalarında uygun hastalarda etkilidir. Özellikle spor yaralanmalarına bağlı kiriş, kas, tendon yaralanmalarında kullanılmaktadır.

PRP nin yara iyileşmesine olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Kronik yaraların tedavisi konusunda yardımcı olabilir.

PRP poliklinik şartlarında uygulanır ve uygulama sonrası hasta tüm aktivitelerine normal bir şekilde, herhangi bir kısıtlama olmadan devam edebilir.

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

kok-hucre-uygulamalari

Kök Hücre Uygulamaları

Kök Hücre(Stem Cell) Uygulamaları

Kök Hücre Uygulamaları: Son yıllarda kök hücre konusundaki araştırmalar ve uygulamalarda büyük ve heyecan verici bir patlama yaşamıştır. Neredeyse her gün bu konuda yeni bir araştırma yayınlanmakta veya yeni bir uygulama tanıtılmaktadır.

Klinik ve deneysel uygulamalarda kullanılan Kök Hücrelerin 2 tane ayrı kaynağı vardır

 

Emriyolojik Kök Hücreler

Bu hücreler embriyolojik döneminin blastokist safhasında elde edilen hücrelerdir ve Puliripotent özellikleri vardır. Embriyolojik kök hücrelerin klinik kullanımı konusunda  etik, hukuksal, güvenilirlik tartışmaları halen devam etmektedir.

 

 Erişkin Kaynaklı Kök Hücreler

Erişkin kaynaklı kök hücreler, klinik kullanımı olan hücrelerdir ve erişkin insan vücudundan elde edilir. Bu hücreler Multipotent özelliktedir; bunun anlamı normal erişkin dokularda bulunup, o dokuların tamiri ve fonksiyonlarını koruma görevi yapmaktır. Mezenşimal(Mesenchymal Stem Cell) Kök Hücre adı verilen bir erişkin kök hücre tipi ise yağ dokusuna, kıkırdak dokusuna, kas dokusuna ve kemik dokusu gibi destek dokularına dönüşebilme ve o bölgelerde oluşan hasarları tamir edebilme gücüne sahiptir. Bu da neden Mezenşimal Kök Hücrelerin klinik uygulamalarda kullanıldığını açıklamaktadır.

 

Kök Hücreler Nasıl Elde Edilir ve Nasıl Hazırlanır?

Kök Hücreler, kemik iliği, periosteom (kemik zarı), yağ dokusu, plesenta, kordon kanı, kan, amniotik sıvı, diş pulpası, sinovyal doku, deri ve iskelet kas dokuları gibi çeşitli kaynaklardan alınabilir. Bununla birlikte, kemik iliği, yağ doku ve kas dokusu, kök hücre elde edilmesi diğer yerlere göre daha kolay bölgeler ve dokular olduğundan daha çok tercih edilmektedir.

 

Çeşitli insan dokularından elde edilen kök hücreler en sıklıkla santrifügasyon yöntemiyle steril şartlarda bu iş için üretilmiş özel aparatlar ve cihazlar kullanılarak birim hacimdeki sayıları arttırılır ve klinik uygulamaya hazır hale getirilir.

 

İnsan Vücuduna Kök Hücre Uygulama Yolları Nelerdir?

Kök hücre uygulamaları: Uygulamaya hazır kök hücrele damar yolu (intravenöz)ile, eklem aralığına(intaartiküler) veya hasarlı dokuya direk enjeksiyon ile, taşıyıcılar(scaffold) üzerine ekilen kök hücrelerin ameliyat ile hasarlı bölgeye ulaştıktan sonra direk hasarlı bölgeye yerleştirme yöntemi gibi yöntemlerle uygulanabilir.

 

Kök Hücreler Hasarlı Dokuya Nasıl Etki Eder ve Onu Nasıl Tamir Eder?

Hasarlı dokuya ulaştırılan kök hücreler kemik, kas, kıkırdak, tendon, bağ dokusu yapabilir ve hasarı direk tamir edebilir ancak bu hücreler aynı zamanda bölgesel hormonal etki gösterip çeşitli kimyasallar salgılarlar bu kimyasallar içinde Büyüme Faktörleri ve Sitokin denen faydalı kimyasallar mevcuttur. Bu salgılanan maddeler, damar oluşumuna, doku tamirine, hücrelerin canlılığına, ve tamir için değişimlerine neden olurlar.

 

Ortopedide Kök Hücre Kullanım Alanları

Eklem Kıkırdağı Tamiri;  Eklem Kireçlenmesinin(Osteoartrit) erken safhalarında kullanılabilir.

Travma ve Kemik Hasarları; Kemik dokuda oluşan kaynamama veya gecikmiş kaynama(nonunion-delayed union) durumları,

Avasküler Nekroz; Avasküler Nekroz, özellikle kalça ekleminde olmak üzere eklemleri oluşturan kemiklerin  bir hastalığıdır.Kök Hücre kullanımının hastalığın erken evrelerinde kemik canlılığını kayda değer bir şekilde arttırdığı tespit edilmiştir.

Yara İyileşmesi; Kök Hücre uygulamasının yara iyileşmesini çok önemli derecede arttırdığı ve bir çoğunda tedavi ettiği bilinmektedir

Kemik-Tendon Bileşkesi ve Tendon Hasarları Tamiri; Kök Hücre uygulamasının tendon bağ yaralanmaları ve hasarlarında yüksek etkinlikle kullanılmaktadır.

Pediatrik Ortopedi; Osteogenezis imperfekta ve Büyüme Plağı hasarlarında kullanımının fayda sağladığı tespit edilmiştir

Osteoporoz; Kök Hücre uygulamalarının, diğer uygulamalarla birlikte osteoporoz tedavisinde etkili olduğu bildirilmiştir.

Kas Distrofileri; Kas zayıflığa sebep olan bu hastalık grubunda Kök Hücre kullanımın olumla sonuçları ile ilgili yazılar ve çalışmalar mevcuttur.

Omurga ve Periferik Sinir Cerrahisi; Omurga ameliyatlarında yapılan spinal füzyon(birleştirme-dondurma) işleminde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

 

Tüm bu yazılan ve anlatılanlar gerçekten bir çok ortopedik hastalığın tedavisi için önemli gelişmelerdir ve bir çoğu bizimde klinik uygulamalarımızda uygun ve fayda görebileceğini düşündüğümüz hastalarımız için kullandığımız yöntemlerdir. Ancak şu hiç bir zaman unutulmamalıdır ki; Kök Hücre uygulamaları bir mucize tedavi yöntemi değildir ve hemen her hastalığı tedavi edebilir gibi yanlış bir izlenime kapılmak doğru değildir. Belki gelecekte ‘’Evet’’, ancak güncel olarak şu anda gerçekten çok etkili biryardımcı  tedavidir. Uygulamadan önce hasta ve hastalığı konusunda ayrıntılı bir şekilde düşünülüp plan yapılmalı ve ancak ve sadece hasta bu uygulamadan gerçek bir fayda görecekse, hasta ile birlikte uygulama kararı almalıdır.

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

hallux-rigidus-cerrahisi

Hallux Rigidus Cerrahisi

Hallux Rigidus Cerrahisi

Hallux Rigidus Cerrahisi, genellikle ayak 1.parmağın yani ayak baş parmağının ekleminin ileri derecede kireçlenip, eklem özelliğini kaybedip, ağrıya ve yürüme bozukluğuna neden olmasıdır.Eski parçalı eklem içi kırıklar, romatizmal hastalıklar, kan ve damar hastalıkları veya ileri derecede ve tedavi edilmemiş gut veya enfeksiyonlar sonucunda ayak başparmağı eklemi tutulabilir. Ayak baş parmak yürüme için hayati öneme sahiptir ve olabildiğince ağrısız yürüme ve hareket kabiliyetine döndürülmelidir.

Bu durum eğer hastanın yürümesini, ayakkabı giymesini zorlaştırıyor ve ciddi ağrıya neden oluyorsa cerrahi prosedürler faydalı olabilir. Bunların içinde 2 tip cerrahi ön plana çıkmaktadır ; birincisi etkilenen eklemin cerrahi tekniklerle dondurulup hareketsizleştirildiği Artrodez ameliyatı , ikincisi ise etkilenen ekleme uygulanan parmak protezi amaliyatıdır.

Her iki ameliyat tekniğinin de sonuçları ve hasta memnuniyeti birbirine yakındır. Seçim yapmak için uygun grafiler ve hastanın aktivitesi ve beklentileri hastayla beraber göz önüne alınmalı ve karşılıklı ayrıntılı bir plan yapılmalıdır. Amaçlanan ağrısız ve olabildiğince yürümeye yardımcı olacak bir eklem elde etmektir.

Ameliyat süresi genelde 1-1,5 saat arasıdır ve hastanede kalış süresi ortalama 2-3 gündür. Sonrasında  hastalara kontrollü yük verdirerek yürümeleri sağlanır ve bu kademeli olarak arttırılır. Bazen yük vermenin ve basmanın zarar vereceği  durumlarda yarım alçı veya atel veya yürüme botu verilebilir.

Yaklaşık 4-6 hafta sonra, ayak ameliyatlarında oluşan ödem azalır ve dokular tamir olur ve  hastalar bağımsız yürüyecek hale gelirler.

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

femur-basi-avaskuler-nekrozu

Femur Başı Avasküler Nekrozu

Femur Başı Avasküler Nekrozu

Femur Başı Avasküler Nekrozu, kalça eklemininin bir parçası olan femur başının canlılığını kaybetmesi ve sonuçta eklem işlevini görmesini engelleyen pürüzsüz küresel şeklini kaybedip, kalça ekleminde ağrı, hareket kısıtlılığı, ve yürüme bozukluğu ile sonuçlanan bir eklem hastalığıdır. İki kalçayı aynı anda veya biri diğerinden sonra olacak şekilde tutabilir.

Avasküler nekroz hemen tüm eklemlerde oluşabilir, ancak en sık kalça ekleminde görülür.

Hastalığa sebep olan kanıtlanmış bir çok sebep vardır ancak önemli bir kısmında da herhangi bir neden bulunmayabilir. Kanıtlanmış nedenler arasında en sıklıkla, kronik Steroid kullanımı vardır, kronik alkol kullanımı, kan hastalıkları, metabolik hastalıklar, kalçanın maruz kaldığı travmalar yada kırıklar, damar tıkayıcı hastalıklar ve daha bir çok durum bulunmaktadır.

Nasıl Tanınır ve Ne Şikayetlere Sebep Olur?

Hastalık sinsi bir başlangıca sahiptir. Ağrı kasıkta, bacak iç yüzünde ve dize yansıyacak şekilde olabilir ve bir çok hastalıkla rahatlıkla karışır ve bu sebeple tanı gecikmesi çok yaygındır.

Ne kadar erken tanı konulursa hastalığın tedavisi o kadar başarılı olmaktadır, çünkü erken tanı koymak hastalığın ileri safhalarında oluşacak femur başının küresel şeklini kaybetmesini mümkün olduğunca engelleyecektir. Hastalığın tespit edilmesinde Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme yöntemi altın standarttır ve çok kolay tanı koydurur.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Femur başı avasküler nekrozu tedavisinde bir çok yöntem tanımlanmıştır, bunlar arasında,

Yük Vermekte Kısıtlama

Femur Başı Dekompresyonu

Kanlanmayı Arttırıcı İlaçlar

Pıhtılaşma Önleyici İlaçlar

Yüksek Molekül Ağırlıklı Heparinler

Takviye Kıkırdak Preparatları

Trombositten Zengin Plazma PRP

Kök Hücre Uygulamaları

Unutulmaması gereken, yukarıda sayılan uygulamaların tek başına hiç birinin hastalığı iyileştirmede yeterli ve etkin olmadığıdır. Mümkün olduğu kadar erken teşhis, hastalığın tedavisi için en önemli parametredir.

Bizim uyguladığımız yöntem, yukarıdaki tekniklerin bir kombinasyonudur ve çoğu hastada etkilidir. Ancak, tüm bu yöntemlerin etkinliğine rağmen, en önemli ve dikkat edilmesi gereken etkilenmiş taraf kalça eklemine yüklenmeyi mümkün olduğunca azaltmaktır, bu da tedavi süresince tek yada çift koltuk değneği ile hareket etmeyi içerir. Hastalığın tedavi olması için, tüm tedavi süreci  boyunca olmazsa olmaz şart yük vermeyi mutlak azaltmaktır.

Biz bu uygulamayı,öncelikle kalça eklemine kanlanmayı arttırmak ve canlılığın devamını sağlamak için  5 günlük bir zaman diliminde yapıyoruz ve 5. Günde etkilenen kalçaya dekompresyon ameliyatı yapıp ertesi gün koltuk değneği ile yük vermesini kısıtlıyarak taburcu ediyoruz. Daha sonrasında aylık kontrollerle kalça ekleminin canlılığı ve ağrı, hareket açıklığı kontrolleri yapılıyor. 3 ay sonunda MR kontrollerinde canlılık yeterli ise hastanın yük vermesini kademeli bir şekilde arttırıyoruz.

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

eklem-kikirdak-tamiri-yontemi

Eklem Kıkırdak Tamiri Yöntemleri

Eklem Kıkırdak Tamiri Yöntemleri

Eklem kıkırdak tamiri yöntemi: Eklem kıkırdağı işlevi gereği eşsiz özelliklere sahiptir; eklemlerde sürtünmeyi azaltır, eklemi kayganlaştırır, hareketlerimizin devamlılığını sağlar,eklemlere binen yükü büyük oranda absorbe eder.  Kıkırdak Dokusu ,özellikle yük taşıyan, diz, kalça, ayak bileği  eklemlerinde çok önemli görevler üstlenir. Kıkırdağın en önemli yapısal özelliklerinden biri vücuttaki çoğu diğer dokulardan farklı olarak kendisinini yenileyememesidir. Eklem kıkırdak dokusu, onu besleyecek kan damarlarından ve lenfatik drenajdan tamamen yoksundur.  Yani bu, şu anlama gelir ki; herhangi bir sebeple ( travma, metabolik hastalık, yaşa bağlı dejenerasyon, yani eklem kireçlenmesi) eğer eklemde  kıkırdak hasarı oluşursa, vücut bu hasarı tamir edemez.

Kıkırdak hasarlarının tedavisi ve tamirinde bir çok yöntem bulunmaktadır, ancak her yöntem her hastayı tedavi etmediği gibi her hasta da bu tedavi yöntemlerinin hepsi için uygun olmayabilir. Kıkırdak hasarı tamirinde göz önüne alınan bir çok faktör vardır ; Yaş, Metabolik Durum, Hasarın Yaygınlığı, Hasarın Derecesi, Hastanın Aktivite yani egzersiz sıklığı ve derecesi bunlardan bazıları ve en önemlileridir. Kıkırdak hasarı tamirinde en önemli kriter ‘’ YAŞ’’ve ‘’HASARIN YAYGINLIĞI VE DERECESİ’’dir.

İlaç Tedavileri

Antienflamatuar İlaçlar

Destekleyici  Oral Yolla Alınan Ürünler

Glukozamin Sulfat ve Kondroitin Sülfat Preparatları

Eklem İçi Enjeksiyonlar

Hyaluronik Asit içerikli Enjeksiyonlar

PRP (Platelet Rich Plasma) Trombositten Zengin Plazma

Kök Hücre

Cerrahi Tedaviler

Artroslopik  Mikrokırık Yöntemi

Artroskopik Mozaikplasti

Otolog Kıkırdak Transplantasyonu

Kıkırdak İçeren Yada Kıkırdak Büyümesini Uyaran Tibbi Yamalar (Skaffoldlar)

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

cekic-parmak-hastaligi

Çekiç Parmak Hastalığı

Çekiç Parmak Hastalığı ve  Cerrahisi

Çekiç parmak hastalığı doğuştan, nörolojik bir hastalığa bağlı, bir ayak parmak bozukluğu olabildiği gibi, sonradan çeşitli nedenlerle de ortaya çıkabilir ve hastaların yürümelerinde, ayakkabı giymelerinde ciddi problemlere neden olabilir.

Nörolojik hastalıklara bağlı durumlarda veya doğuştan mevcut olan çekiç parmaklarda, ciddi bir ayak deformitesi de beraber olabilir. Bu durumlarda her bacak ve her iki ayak ayrıntılı bir muayeneden geçirilmeli ve ayrıntılı röntgen grafileri ile değerlendirilmelidir.

Toplumda genel olarak, yanlış, özellikle uçları dar ve sıkı, çok yüksek topuklu ayakkabı kullanımında yada hallux valgus gibi ayağın yük taşımasını bozan ve beraberinde yandaki parmakları da etkileyen hastalıkların varlığında oluşur. Hastalığın gelişimi uzun yıllar alır ve çoğunlukla fark edilmez, genelde ayak 2.,3.,4. Parmakların eklem bölgelerinin üstünde nasırlaşmalar ve ağrı ile başlar. İlerlediğinde bahsedilen parmaklarda şekil bozukluğu ortaya çıkar.

Hafif olgularda ayağı rahatlatacak ayakkabılar problemin ilerlemesini önleyebilir. Geniş uçlu, ortopedik tabanlı ve 2 cm den fazla topuğu olmayan ayakkabıların kullanımı uygundur.

İlerlemiş, ağrıya neden olan şekil bozukluğu durumlarında cerrahi olarak tedavi edilebilir. Bu durumda basit bir gevşetme ameliyatı ile parmakların şekli düzeltilir ve ağrı ortadan kalkar. Eğer hallux valgus nedeniyle oluşmuşsa, öncelikle hallux valgus deformitesinin düzeltilmesi gereklidir.

 

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

bilek-kemikleri-cerrahisi

Bilek Kemikleri Cerrahisi

Bilek Kemikleri Cerrahisi Avasküler Nekrozu

Bilek kemikleri cerrahisi: El bilek kemiklerinde nadiren de olsa avsküler nekroz gelişebilir. Tekrarlayan travmalar, kırıklar, kan hastalıkları, damar hastalıkları nedeniyle olabilir. Büyük kısmının ise nedeni saptanamamakta dır. Sıklıkla Scaphoid kemik ve Lunate kemik avasküler nekrozları görülmektedir. İki kemikte diğer el bilek kemiklerine göre ilk sırada ve göreceli olarak kanla beslenmeleri diğer el bilek kemiklerine göre azdır ve el ve el bileği arasında en çok yüke maruz kalan kemiklerdir.

Avasküler nekroz varlığında ameliyat kaçınılmazdır ve mutlaka yapılmalıdır. Bu kemiklerin canlılıklarını kaybetmesi durumunda el bileğinde uzun süren ağrılar şekil bozuklukları kaçınılmazdır.

Ameliyat ile kanlanması bozulan kemik içerisine, kişinin kendi leğen kemiği üst bölgesinden alınan kemik aşısı uygun teknikle yerleştirilir ve tutturulur. Daha sonra el bileği alçı yada atellerle uygun pozisyonda hareketsiz hale getirilir. Böylece canlılığını kaybetmiş kemiğin tekrardan kan akımına kavuşup canlı ve işlevsel hale gelmesi amaçlanır.

Yaklaşık 4-6 hafta hareketsizleştirilen el bileği hemen sonrasında egzersiz programına alınır ve kemiğin canlılığı MR görüntüleriyle kontrol edilir. Canlılık devam ediyorsa el bileği egzersizleri kademeli olarak arttırılır ve kişinin bağımsız yük taşıyıp günlük işlerini ve aktivitelerini yapması sağlanır.

 

ayak ve parmak protez ameliyatları

Tedaviler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul Ortopedi Kliniğimiz den bizlere ulaşabilirsiniz
Tel: 0212 296 96 52
Cep: 0505 713 60 42
Adres: Halaskargazi Cad. Sema Apt. No: 119 Kat: 2 Osmanbey, Şişli / İstanbul

Halluks valgus hastalığı nedir?

Halluks Valgus Hastalığı

Halluks Valgus Hastalığı Nedir? Halluks Valgus Hastalığı: Ayakta kemik çıkıntısı olarak da bilinen ve erkeklere …

Ön çapraz bağ nedir

Ön Çapraz Bağ Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Ön Çapraz Bağ Nedir? Ön Çapraz Bağ Nedir? Diz Ekleminin stabilitesi ve hareketi için en önemli yapılardan biridir. …

kikirdak-doku

Kıkırdak Doku

Kıkırdak(Kartilaj) Doku Nedir? Kıkırdak yapısı ve işlevi düşünüldüğünde çok özel ve işlevsel bir dokudur. …